VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Anna Pomiankowska-Wronka (Olsztyn)

Ocalić od zapomnienia: język jako świadectwo przeszłości na przykładzie reportaży Jeana HatzfeldaXXI wiek to bez wątpienia czas wielkiej rewolucji komunikacyjnej - postęp technologiczny sprawił, że wytworzyły się nowe standardy porozumiewania. Bez względu na kanał komunikacyjny fundamentem scalającym proces wymiany informacji jest język. To właśnie on pozwala na przekazanie cząstki swojej wiedzy, doświadczenia innym. Umożliwia również dzielenie się obserwacjami i odczuciami. Człowiek coraz częściej chcąc ukazać swój indywidualizm sięga po różnorodne środki ekspresji. Niekiedy przyjmują one formę muzyki, innym razem formy literackiej.
Zdarza się, że otaczająca rzeczywistość tak bardzo odbiega od ideałów wyznawanych przez jednostkę, że odczuwa ona wewnętrzny przymus powiadomienia o tym społeczeństwa. Mnożące się konflikty na tle kulturowym i politycznym, chęć zawoalowania niewygodnych dla elity faktów, czy próba wyparcia ze świadomości społecznej dramatycznych wydarzeń to czynniki pojawiające się w twórczości Jeana Hatzfelda.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504
sala: 416
moderacja: Kornelia Kołupajło
15:00-15:15Anna Kurek (UAM) - Użycie oraz funkcje żargonu policyjnego w norweskich powieściach kryminalnych
15:15-15:30Joanna Sochocka (UwB) - Polszczyzna "lepsza" i "gorsza". Inne spojrzenie na puryzm językowy
15:30-15:45Anna Pomiankowska-Wronka (UWM) - Ocalić od zapomnienia: język jako świadectwo przeszłości na przykładzie reportaży Jeana Hatzfelda
15:45-16:00Justyna Tomczak-Boczko (UAM) - Matka w języku – definicje i trudności. Przypadek meksykański
16:00-16:15dyskusja