VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Anna Maria Podyma (Warszawa)

Wpływ socjolektu środowisk młodzieżowych polskiej prawicy wolnościowej na język InternetuReferat przedstawiać będzie wyniki autorskich badań poświęconych zgłębieniu tematu języka środowisk młodzieżowych polskiej prawicy wolnościowej. To zjawisko, nasilające się w ostatnim czasie, stanowi nie tylko trzon jednoczący coraz więcej młodych Polaków, lecz także jest podstawą nowego dyskursu politycznego, w którym konserwatywni wolnościowcy coraz częściej dochodzą do głosu. Ponieważ zjawisko nie jest jeszcze masowe i powstaje głównie w Internecie, zbadane zostały fora internetowe i grupy ugrupowań politycznych na portalu Facebook. Sposoby badawcze zostały uzupełnione o wywiady i analizy działań działaczy rzeczonych organizacji. W referacie przedstawię, jak język używany przez prawicowe organizacje wolnościowe wpływa na leksykę polskiego Internetu. Przybliżę proces powstawania nowych leksemów, sposób upowszechniania się na forach internetowych, omówię znaczenie nowych słów i podzielę je na takie, które weszły już do polszczyzny ogólnej (masakrować), są powszechnie używane w Internecie (pierdololo) oraz takie, które charakteryzują wyłącznie konkretne organizacje i są zbyt silnie związane z kontekstem, by mogły przyjąć się w języku ogólnym albo potocznym (Pan Karaluch). Referat jako podbudowa poznawcza może stać się punktem wyjścia do rozważań nad powstawaniem subkultur w obrębie ugrupowań politycznych.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504
sala: 416
moderacja: Tomasz Mowlik
13:30-13:45Ewa Kaczmarz (UWr) - Dialog facebookowy jako gatunek
13:45-14:00Anna Maria Podyma (UW) - Wpływ socjolektu środowisk młodzieżowych polskiej prawicy wolnościowej na język Internetu
14:00-14:15Olga Ziółkowska (UAM) - Wyznaczniki spójności tekstowej w "Rozmyślaniach dominikańskich"
14:15-14:30Malwina Olga Hopej (UWr) - Istota prawdziwego bezpieczeństwa. Sposoby konceptualizacji pojęcia BEZPIECZEŃSTWO przez Polaków z Ukrainy i Polski
14:30-14:45dyskusja