VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Katarzyna Osior (Warszawa)

Jesteś zwycięzcą. Językowe wyznaczniki oddziaływania na odbiorcę w przemówieniach mówców motywacyjnychRosnąca popularność rozwoju osobistego ostatnimi czasy staje się coraz bardziej zauważalna, a coaching zyskuje coraz więcej opracowań naukowych. Trenerzy rozwoju osobistego dążą do wzrostu zainteresowania ich działalnością - między innymi w tym celu chętnie występują na różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach, prowadzą wykłady, nagrywają krótkie filmy motywacyjne. Swoją pracę opierają zatem w dużej mierze na perswazyjnej funkcji języka, a także na swoistej wizji świata, którą kreują słowami. W jaki dokładnie sposób to robią? Czy jesteśmy w stanie zauważyć i opisać prawidłowości powtarzające się w takich wystąpieniach?
Moim celem badawczym jest znalezienie odpowiedzi na te pytania. Zamierzam zacząć rozważania od analizy kształtu retorycznego wypowiedzi (jako materiał badawczy posłużą mi nagrania mów motywacyjnych dostępne w internecie), lecz głównym przedmiotem zainteresowania staną się dla mnie: przyjęte strategie komunikacyjne, językowy obraz świata (JOŚ) tworzony przez mówcę motywacyjnego (zwłaszcza opozycja 'świat pożądany - świat niechciany') oraz rola kategorii gramatycznych (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii: czasu, aspektu, liczby i rodzaju). Skorzystam także z metod językoznawstwa kognitywnego, aby zbadać perspektywę i punkt widzenia, wyłaniające się z analizowanych przemówień.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416
sala: 504
moderacja: Olga Wache
15:00-15:15Dorota Masłej (UAM) - Zbiór modlitw katechizmowych z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zarys problemów badawczych
15:15-15:30Magdalena Nowakowska (UŁ) - Stałe konotacje idiolektalne jako zjawisko z pogranicza semantyki i pragmatyki wartości (na przykładzie felietonów Szymona Hołowni)
15:30-15:45Brygida Sawicka-Stępińska (UAM) - Interferencja systemów językowych hiszpańskiego i quechua w kontekście społecznym krajów andyjskich
15:45-16:00Katarzyna Osior (UW) - Jesteś zwycięzcą. Językowe wyznaczniki oddziaływania na odbiorcę w przemówieniach mówców motywacyjnych
16:00-16:15dyskusja