VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Bartłomiej Orzychowski (Kraków)

The Use of Inversion in Speech: A Case Study of Cooking Shows and VideoblogsReferat przedstawia użycie inwersji, czyli zamiany miejsc elementów składniowych, w języku angielskim. Omówione są dwa typy inwersji: inwersja podmiotu z operatorem i inwersja podmiotu z czasownikiem w formie osobowej. Pierwszy rodzaj pełni jedną z fundamentalnych ról w języku angielskim, czyli tworzenie zdań pytających. Następnie omówione są inne konteksty, w których pojawia się ten typ inwersji, między innymi zdania zaczynające się od negatywnego elementu, życzenia i przekleństwa z czasownikiem modalnym may czy też zdania warunkowe. Drugi rodzaj występuje w zdaniach, w których pierwszym elementem jest przysłówek miejsca lub kierunku. Z wyjątkiem zdań pytających użycie inwersji nadaje wypowiedzi formalny wydźwięk i jest charakterystyczne dla języka literackiego, dlatego rzadko spotyka się je w rozmowie. Niemniej zdarza się, że w specjalnych okolicznościach struktury z inwersją pojawiają się w języku mówionym. Przykładem takiego kontekstu jest dyskurs programów i videoblogów kulinarnych, gdzie podniosły styl i emfaza są potrzebne, aby zainteresować widza nie tylko gotowaniem, ale również językiem, który to gotowanie opisuje. Analiza użycia inwersji w języku mówionym przeprowadzona jest zatem na przykładzie programów i videoblogów wybranych kucharek i kucharzy.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416, 505
sala: 504
moderacja: Tomasz Mowlik
11:30-11:45Dorota Dąbrowska (UW) - Metaphors and metonymies in satirical cartoons by Paweł Kuczyński
11:45-12:00Bartłomiej Orzychowski (UJ) - The Use of Inversion in Speech: A Case Study of Cooking Shows and Videoblogs
12:00-12:15Małgorzata Dorota Kopera (UMCS) - Third Language Acquisition and Writing: The Role of the First and the Second Language
12:15-12:30Marcin Kończal (UAM) - Powieść The Question of Red Laksmi Pamuntjak jako próba reperspektywizacji historii Amby, jednej z bohaterek Mahabharaty
12:30-12:45dyskusja