VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Magdalena Nowakowska (Łódź)

Stałe konotacje idiolektalne jako zjawisko z pogranicza semantyki i pragmatyki wartości (na przykładzie felietonów Szymona Hołowni)Autorka na przykładzie felietonów Szymona Hołowni, publicysty katolickiego, pokazuje, że stałe konotacje idiolektalne należy traktować jako zjawisko z pogranicza semantyki i pragmatyki wartości. Podczas gdy tło powstania wypowiedzi, w tym także osoba jej autora, stanowi źródło niestałych wartościowań kontekstowych, niektóre leksemy używane przez nadawcę nabierają stałego pierwiastka oceniającego, do takich należą: rozmowa (zawsze z wartością dodatnią) i debata (odbierana negatywnie niezależnie od kontekstu) czy magia i polityka (oba leksemy z ujemną konotacją). Obecna w podanych przykładach intencja oceniająca jest wykorzystywana przez Szymona Hołownię tak, jak w leksemach wartościujących definicyjnie. Przyjęte przez nadawcę idiolektalne definicje wyrazów nie pozwalają twierdzić, że w przypadku ich użycia posługuje się on wyłącznie wartościowaniem kontekstowym. Ponadto analizując kilkadziesiąt tekstów jednego autora można nakreślić różnice pomiędzy stałymi konotacjami idiolektalnymi a wartościowaniem kontekstowym, które wymyka się standaryzacjom. Obszerny materiał badawczy pozwala na sformułowanie wniosków dotyczących tego konkretnego autora, ale jest także pracą nad metodą, którą można wykorzystać podczas analizy tekstów innych twórców.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416
sala: 504
moderacja: Olga Wache
15:00-15:15Dorota Masłej (UAM) - Zbiór modlitw katechizmowych z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zarys problemów badawczych
15:15-15:30Magdalena Nowakowska (UŁ) - Stałe konotacje idiolektalne jako zjawisko z pogranicza semantyki i pragmatyki wartości (na przykładzie felietonów Szymona Hołowni)
15:30-15:45Brygida Sawicka-Stępińska (UAM) - Interferencja systemów językowych hiszpańskiego i quechua w kontekście społecznym krajów andyjskich
15:45-16:00Katarzyna Osior (UW) - Jesteś zwycięzcą. Językowe wyznaczniki oddziaływania na odbiorcę w przemówieniach mówców motywacyjnych
16:00-16:15dyskusja