IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Dorota Masłej (Poznań)

Glosa w badaniach historycznojęzykowychCoraz częściej za podstawę materiałową w badaniach historycznojęzykowych (zwłaszcza w badaniach leksykalnych) uznaje się nie tylko teksty, ale także polskie glosy, znajdujące się przede wszystkim w łacińskich rękopisach. Mariusz Leńczuk szacuje, że zabytki glosowane stanowią ok. 64% całego materiału Słownika staropolskiego, są też one podstawą powstałego Suplementu do Słownika staropolskiego. Zainteresowanie glosami można obserwować już od XIX wieku, w najstarszych opracowaniach skupiano się jednak wyłącznie na katalogowaniu i publikowaniu dopisków lub ich wyboru (m.in. opracowania Bolesława Erzepkiego, Aleksandra Brücknera, historyków XIX-wiecznych), dopiero od połowy XX wieku zmieniła się praktyka wydawania.
Bardzo nieliczne są natomiast prace analityczne bądź podejmujące kwestie metodologiczne. Przegląd badań i opracowań dotyczących tego zagadnienia pozwala zauważyć terminologiczny nieporządek. Podstawowy termin - glosa - jest zazwyczaj używany intuicyjnie. W dotychczasowych opracowaniach brakuje przede wszystkim refleksji metajęzykoznawczej oraz uogólniającego ujęcia złożonego zjawiska, jakim jest glosowanie średniowiecznych tekstów. Celem niniejszego artykułu jest analiza sposobu rozumienia terminu glosa w polskiej literaturze historycznojęzykowej i próba sformułowania jego definicji. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 526
sala: 525
moderacja: Krzysztof Juś
9:45-10:00Anna Kurek (UAM) - Generyczność w języku norweskim
10:00-10:15Dorota Masłej (UAM) - Glosa w badaniach historycznojęzykowych
10:15-10:30Natalia Kołaczek (UAM) - Co łączy aktorów z musicalem i złodziei z włamaniem? Określoność i anafory pośrednie w języku szwedzkim w tekstach studentów
10:30-10:45Kamil Trąba (UAM) - Dopłynął albo nie dopłynął; oto jest pytanie - czyli dokonaność czasowników ruchu w języku nowogreckim
10:45-11:05dyskusja