VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Dorota Masłej (Poznań)

Zbiór modlitw katechizmowych z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zarys problemów badawczychWśród średniowiecznych rękopisów znajdują się takie, w których zapisano różnego typu modlitwy w języku polskim. Przykładem takiego zabytku jest rękopis Ms 116 z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, datowany na początek XVI wieku. Zabytek składa się z czterech kart wyjętych z klocka o sygnaturze Inc 534, wszystkich zapisanych jedną ręką. Pierwsza karta jest pergaminowa, pozostałe papierowe. Znajdują się tam zapisane w języku polskim modlitwy katechizmowe: Ojcze nasz, Pozdrowienie anielskie, Credo, Dekalog oraz Psalm 50. Celem referatu jest charakterystyka zabytku oraz języka zapisanych tam tekstów na tle innych zachowanych odpisów tych modlitw. Prowadzi to do postawienia pytania o możliwe pochodzenie oraz przeznaczenie zabytku oraz o funkcję tego typu zbiorów w kulturze polskiego średniowiecza.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416
sala: 504
moderacja: Olga Wache
15:00-15:15Dorota Masłej (UAM) - Zbiór modlitw katechizmowych z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zarys problemów badawczych
15:15-15:30Magdalena Nowakowska (UŁ) - Stałe konotacje idiolektalne jako zjawisko z pogranicza semantyki i pragmatyki wartości (na przykładzie felietonów Szymona Hołowni)
15:30-15:45Brygida Sawicka-Stępińska (UAM) - Interferencja systemów językowych hiszpańskiego i quechua w kontekście społecznym krajów andyjskich
15:45-16:00Katarzyna Osior (UW) - Jesteś zwycięzcą. Językowe wyznaczniki oddziaływania na odbiorcę w przemówieniach mówców motywacyjnych
16:00-16:15dyskusja