IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Anna Marko (Poznań)

Językowy obraz dzieciństwa w polskiej i niemieckiej piosence dziecięcejO pożytkach z piosenki we wczesnym nauczaniu języków obcych wie każdy nauczyciel. Warto przy tym sięgać po teksty autentyczne. Jednak na początku mojej pracy w szkole podstawowej, gdy pilnie wertowałam niemieckie książki i śpiewniki w poszukiwaniu autentycznych piosenek pasujących tematycznie do zajęć, często w pierwszej kolejności przychodziły mi do głowy... odpowiednie piosenki polskie. Nic dziwnego - dorastałam w Polsce. Niemieckich zaś piosenek, rymowanek, wierszyków musiałam się stopniowo i cierpliwie uczyć, niejako od nowa przechodząc proces socjalizacji w innym języku. Z czasem odkryłam ze zdumieniem, że każdej wręcz polskiej piosence, znanej mi z dzieciństwa, mogłam przypasować jakąś niemiecką! - i nie były to bynajmniej tłumaczenia.
Takie wyszukiwanie utworów doprowadziło mnie do spostrzeżenia, że piosenka dziecięca jest gatunkiem treściowo uniwersalnym (przynajmniej w obrębie jednego kręgu kulturowego) - musi tak być, skoro piosenka towarzyszy dziecku w jego rozwoju i poznawaniu świata bez względu na język, jakim dziecko się posługuje. Jaki obraz dziecka i dzieciństwa utrwalony jest zatem w polskich i niemieckich piosenkach dziecięcych?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, poddałam analizie teksty piosenek z sześciu śpiewników (trzech polskich i trzech niemieckich). Wyłonione kategorie tematyczne pokazują, co kształtuje dziecięcy obraz świata w obu krajach, uwidaczniają podobieństwa i różnice. Wnioski odniosę w wystąpieniu do teoretycznych koncepcji językowego obrazu świata. Przełożeniem teorii na praktykę będzie druga część referatu z implikacją dydaktyczną. Na podstawie przykładów z własnej praktyki nauczycielskiej w kl. I-III szkoły podstawowej pokażę, jak i dla jakich celów warto we wczesnym nauczaniu języka obcego świadomie wykorzystywać uderzające podobieństwo piosenek polskich i niemieckich, zwrócę też uwagę, na jakie pułapki należy przy tym uważać. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 525, 526
sala: 504
moderacja: Kamil Długosz
11:35-11:50Gryc-Trelińska Aleksandra (UR) - Terminologia prawnicza pochodząca z łaciny - ujęcie kontrastywne polsko-angielskie
11:50-12:05Anna Marko (UAM) - Językowy obraz dzieciństwa w polskiej i niemieckiej piosence dziecięcej
12:05-12:20Emil Słowicki (USZ) - Nauczanie języka obcego w okresie wczesnego rozwoju intelektualnego dziecka
12:20-12:35Maciej Waraczewski (UAM) - Kształtowanie motywacji młodzieży na lekcjach języka rosyjskiego
12:35-12:55dyskusja