IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Paula Lamcha (Poznań)

Język3 w edukacji gimnazjalnejJęzyk3 to połączenie trzech różnych języków: języka niemieckiego jako obcego, literatury oraz języka filmu. Aby połączyć tak różne od siebie języki należy znaleźć wspólną przestrzeń w formie, która otwiera się na współdziałanie tych trzech odrębnych sfer. Formą taką może być metoda projektu, która daje uczniom możliwość kreatywnego działania.
W referacie zaprezentowane zostaną wnioski z projektu językowego "Gib niemals auf! - Literatur macht Spaß", który został przeprowadzony w gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczewie.
Podczas projektu uczniowie mieli okazję samodzielnie przełożyć język literatury na język jednego z wybranych przed siebie mediów - język filmu, doskonaląc przy tym warsztat języka obcego. Gimnazjaliści podczas pracy nad przypowieścią Gibs auf! Franza Kafki mogli uwolnić swoją kreatywność oraz wykazać się samodzielnością, biorąc odpowiedzialność za powierzone im zadania i realizując własne pomysły.
W oparciu o przeprowadzony projekt i wyciągnięte na jego podstawie wnioski postaram się odpowiedzieć między innymi na pytania: Czy gimnazjaliści chętnie pracują z teksami literackimi oraz czy forma projektu jest odpowiednia dla pracy z tego rodzaju tekstami w języku obcym na etapie gimnazjum? Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 525, 526
sala: 504
moderacja: Karolina Mocek
9:45-10:00Damian Wątrobiński (UAM) - Die emotionale Sprache der Audiodeskription
10:00-10:15Karolina Jaźwińska (UAM) - Übersetzen der Exotismen im Sprachenpaar Deutsch-Polnisch. Zur Problematik der Unübersetzbarkeit am Beispiel von Alexandra Tobors Debütroman Sitzen vier Polen im Auto
10:15-10:30Aleksander Siwicki (UW) - Musikalität der Prosa von Bruno Schulz - Übersetzungsprobleme der Äquivalenz
10:30-10:45Paula Lamcha (UAM) - Język3 w edukacji gimnazjalnej
10:45-11:05dyskusja