VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Anna Kurek (Poznań)

Użycie oraz funkcje żargonu policyjnego w norweskich powieściach kryminalnychKryminały skandynawskie cieszą się niezmiennie dużą popularnością, a to głównie ze względu na ich autentyczność oraz realistyczny styl. Niniejsza prezentacja jest częścią pracy magisterskiej, w której analizuję język dwóch norweskich powieści kryminalnych pod względem ich autentyczności. Powieści wybrane do niniejszego badania to Snømannen (2007) Jo Nesbø (wyd. polskie Pierwszy śnieg, 2010) oraz Nøkkelvitnet (2004) Jørn Lier Horsta (brak polskiego przekładu).
Za cel badania postawiłam sobie sprawdzenie w jakim stopniu język powieści odwzorowuje język używany przez policję w trakcie prawdziwych przesłuchań, a także jakie funkcje pełni użycie w powieściach żargonu policyjnego oraz określonych typów pytań. Punktem odniesienia jest literatura fachowa rekomendowana studentom norweskich szkół policyjnych oraz dokumenty prawne, opisujące szczegółowo procedury dotyczące przesłuchań oraz ich przeprowadzania.
Poprzez przywołane liczne przykłady (ze szczególnym uwzględnieniem wyrażeń oraz poszczególnych form gramatycznych używanych przez policję podczas przesłuchań) prezentacja ilustruje zarówno przypadki przestrzegania jak i łamania głównych zasad dotyczących przeprowadzania przesłuchań świadków oraz podejrzanych. Przykłady te są następnie analizowane w odniesieniu do materiałów prawnych i policyjnych. W mojej pracy skupiam się na językowych funkcjach wypowiedzi, a także reakcjach, jakie wywołują one na przesłuchiwanym. Kolejnym elementem analizy jest zbadanie czy dane środki językowe są dopuszczalne w trakcie przesłuchań oraz w jaki sposób wpływają one na relację przesłuchujący-przesłuchiwany.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504
sala: 416
moderacja: Kornelia Kołupajło
15:00-15:15Anna Kurek (UAM) - Użycie oraz funkcje żargonu policyjnego w norweskich powieściach kryminalnych
15:15-15:30Joanna Sochocka (UwB) - Polszczyzna "lepsza" i "gorsza". Inne spojrzenie na puryzm językowy
15:30-15:45Anna Pomiankowska-Wronka (UWM) - Ocalić od zapomnienia: język jako świadectwo przeszłości na przykładzie reportaży Jeana Hatzfelda
15:45-16:00Justyna Tomczak-Boczko (UAM) - Matka w języku – definicje i trudności. Przypadek meksykański
16:00-16:15dyskusja