IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Dominika Krysztofowicz (Poznań)

Metodologia przekładu tekstów prawnych w kontekście wykładni systemowejNormy prawne w celu ich prawidłowego rozumienia wymagają poddania ich procesowi wykładni. Kwestia ta ma istotne znaczenie nie tylko dla prawników, ale także dla osób na co dzień zajmujących się tłumaczeniami tekstów specjalistycznych. Poprawne zrozumienie przepisu czy instytucji jest bowiem niezbędne dla możliwości ich prawidłowego przekładu.
Proponowane wystąpienie stanowić ma wkład do dyskusji nad metodologią przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście tekstów prawnych na gruncie tłumaczeń polsko-niemieckich. Jako że zagadnienie wykładni jest bardzo obszerne, referentka chciałaby w swoim wystąpieniu skupić się na metodologii przekładu tekstów specjalistycznych w kontekście jednego z typów wykładni ze względu na metodę, tj. wykładni systemowej.
Wobec powyższego, referentka w pierwszej kolejności chciałaby przedstawić podstawowe informacje w zakresie teorii wykładni przepisów prawnych na gruncie dorobku polskiego prawoznawstwa. W szczególności przedstawione zostaną zasady wykładni oraz problemy związane z regułami wnioskowani prawniczych. W dalszej kolejności wskazane zostaną zależności między systemową wykładnią normy prawnej a metodologią przekładu tekstów prawnych, w tym zwłaszcza proces odnajdywania odpowiednich ekwiwalentów oraz radzenia sobie z nieprzekładalnością. Wraz z odpowiednim wsadem teoretycznym zaprezentowany zostanie szereg przykładów ilustrujących omawiane zagadnienia oraz ich praktyczne implikacje. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 504
sala: 416
moderacja: Amelia Molska
13:45-14:00Kamil Długosz (UAM) - Zur Kontroverse um zwischensprachlichen Transfer im Fremdsprachenerwerb: Evidenz aus der schriftlichen Sprachproduktion multilingualer Lerner des Deutschen als Drittsprache
14:00-14:15Aleksandra Putowska (UAM) - Ist es heutzutage noch 'cool' Deutschlehrer zu werden?
14:15-14:30Anna Jędrzejczyk (UW) - Interpretationen ausgewählter Werte in Stellenangeboten durch deutsche und polnische Studenten im Vergleich
14:30-14:45Dominika Krysztofowicz (UAM) - Metodologia przekładu tekstów prawnych w kontekście wykładni systemowej
14:45-15:05dyskusja