VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Natalia Kryst (Poznań)

Testy w psychologii – język i tłumaczenieTesty i kwestionariusze to istotne narzędzia w pracy psychologa. Dostarczają one informacji o badanym lub jego sytuacji bazując na kompetencjach samego badanego – wglądzie i samoocenie. Sposób wypełnienia testu czy kwestionariusza zależny jest od jego konstrukcji – istotna jest nie tylko jego budowa czy teoria według której mierzy on konkretne zjawisko, ale także sam język testu.
Duża część testów i kwestionariuszy to adaptacje oryginalnych wersji tworzonych w innych językach (najczęściej w j. angielskim), co wiąże się z tym, że od ich tłumaczenia oraz akulturacji zależna jest ich trafność i rzetelność. Język powinien więc być zrozumiały, nie zawierać sugestii odpowiedzi, nie wartościować odpowiedzi, a jednocześnie umożliwić zbadanie danego konstruktu wśród użytkowników innego – niż oryginał testu - języka.
Na podstawie przykładów odwołam się do tłumaczeń testów (płynących z nich korzyści i pułapek), a także wynikających z tego konsekwencji, co stanowić będzie kontynuację tematu podjętego przeze mnie w poprzedniej edycji konferencji.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 505
sala: 504
moderacja: Anna Nowakowska
9:45-10:00Katarzyna Dulat (UAM) - Zu syntaktischen Konstruktionen deutscher Herkunft im Stadtdialekt von Posen am Beispiel von "Blubry..." – einer dialektal gefärbten Radiosendung
10:00-10:15Anna Berezowska (UAM) - Polski język - trudny język? Reprezentacja języka polskiego w niemieckich telewizyjnych produkcjach filmowych
10:15-10:30Joanna Trzaskowska (Viadrina) - Błędy interferencyjne Niemców uczących się języka polskiego na przykładzie czatu serwisu Facebook
10:30-10:45Natalia Kryst (UAM) - Testy w psychologii – język i tłumaczenie
10:45-11:00dyskusja