IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Gabriela Krupa-Turowska (Rzeszów)

Dyskurs narodowosocjalistyczny - komunikacja okupanta z polską ludnością w czasie II wojny światowejPrzedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dyskursu narodowosocjalistycznego skierowanego do ludności polskiej w czasie okupacji. Podstawę analizy stanowią plakaty propagandowe skierowane do Polaków w czasie II wojny światowej, wywieszane w wielu polskich miastach, które miały za zadanie w określony sposób wpływać na morale i postawy polskiego społeczeństwa. Plakaty (tekst i obraz) miały w przemyślany sposób oddziaływać, manipulować i wpływać na postawy i sposób myślenia. W swojej prezentacji autorka podejmuje próbę analizy form komunikacji okupanta w różnych fazach dyskursu narodowosocjalistycznego - od prób pozyskiwania Polaków, form nieagresywnych, wręcz zachęcających do współpracy, aż po stosowanie agresji werbalnej oraz zastraszania. W tym kontekście autorka zajmie się dosłownością i niedosłownością przekazu (połączenia obrazu z tekstem). Czy sam obraz jest na tyle zrozumiały, aby istnieć bez tekstu? Czy plakaty wymagały podpisu? Na ile tekst i obraz się uzupełniały, a na ile mogły istnieć niezależnie od siebie? Czy można mówić o nich w kategoriach hipertekstu? W referacie autorka podejmie próbę odpowiedzi na te i inne pytania związane z dyskursem narodowosocjalistycznym, a co za tym idzie dyskursem manipulacyjnym.
Praca będzie się składać z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. W pierwszej części zostaną zaprezentowane m.in. zjawiska manipulacji językowej, perswazji, relacji tekstu z obrazem. Na część empiryczną składa się analiza plakatów propagandowych w dwóch okresach: kiedy okupant liczył na współpracę polskiego społeczeństwa oraz kiedy starał się zastraszyć i zdominować Polaków. Całość referatu zostanie podsumowana wnioskami autorki. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
504, 525, 526
sala: 416
moderacja: Łukasz Piątkowski
9:45-10:00Joanna Suszyńska (UAM) - Język medialnej propagandy politycznej w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
10:00-10:15Magdalena Jaszczyk-Grzyb (UAM) - Prezentacja wyników międzynarodowego projektu RADAR (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism)
10:15-10:30Gabriela Krupa-Turowska (UR) - Dyskurs narodowosocjalistyczny –komunikacja okupanta z polską ludnością w czasie II wojny światowej
10:30-10:45Damian Syjczak (USZ) - Środki językowe zastosowane w hasłach wyborczych w kampanii parlamentarnej w 2015 roku
10:45-11:05dyskusja