VIII edycja - abstrakty




Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Michał Kozicki (Poznań)

Bogactwo językowe i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o sposobach metaforycznego ujmowania pojęć językoznawczych w języku amharskim oraz ich językowym obrazie



Mimo że pierwsze opisy gramatyki języka gyyz powstawały w Etiopii w tzw. okresie gonderskim (XVII-XVIII w.), terminologia gramatyczna nie rozwijała się tam tak szybko jak w Europie. Co do języka amharskiego, przez długie wieki w historiografii etiopskiej pojawiały się właściwie jedynie wzmianki o jego istnieniu, choć był on językiem mówionym dworu cesarskiego w Etiopii. Dopiero w XVII wieku pojawiła się pierwsza na świecie gramatyka języka amharskiego napisana przez Hioba Ludolfa, ojca etiopistyki w Europie. To właśnie dzięki kontaktom z cywilizacją zachodnioeuropejską Etiopczycy rozpoczęli analizowanie swojego języka na wzór europejski. Niemniej jednak poważną ku temu przeszkodą był i jest do dziś niedostatek odpowiedniej terminologii, która jest konieczna nie tylko do opisu języka amharskiego bądź gyyz, lecz także do opisu innych języków po amharsku.
Od pewnego czasu Etiopczycy tworzą własne koncepcje neologizmów związanych z językoznawstwem, gdzie dużą rolę odgrywa wymarły język gyyz, którego leksyka jest wykorzystywana do budowania pojęć lingwistycznych w formie frazeologizmów, które można badać pod względem językowego obrazu świata. Taka metaforyka pozwala skutecznie wypełnić luki leksykalne, zwłaszcza wtedy, gdy dany termin angielski o korzeniach greko-łacińskich wydaje się być nieprzetłumaczalnym na język amharski lub gyyz. Pojęcia językoznawcze tworzone są w różnych formach, np. status constructus, wszelkiego typu złożeniach różnorakich części mowy, procesie hybrydyzacji, za pomocą przedrostków i przyrostków z języka gyyz czy też poprzez doklejanie do rdzeni wielorakich afiksów amharskich bądź gyyz. W niemal wszystkich tych pojęciach badacz dostrzega wielorakie mechanizmy semantyczne, pozwalające uporządkować metody tworzenia neologizmów, co umożliwia mu odkrycie w nich językowego obrazu świata.



Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504, 505
sala: 412
moderacja: Katarzyna Dulat
11:30-11:45Nina Anna Trzaska (UAM) - Kreatywność tłumacza. O translacji neologizmów w powieści fantastycznej na podstawie polskiego i greckiego przekładu Harry'ego Pottera
11:45-12:00Tomasz Bełdowski (UAM) - Językowa kreacja świata i bohatera w powieściach kryminalnych
12:00-12:15Kamil Trąba (UAM) - Aktionsarten w języku nowogreckim – mit czy rzeczywistość?
12:15-12:30Michał Kozicki (UAM) - Bogactwo językowe i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o sposobach metaforycznego ujmowania pojęć językoznawczych w języku amharskim oraz ich językowym obrazie
12:30-12:45dyskusja