VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Katarzyna Kopera (Warszawa)

Wpływ kontekstu społeczno-edukacyjnego na naukę języka francuskiego jako drugiego języka obcego w dużych i małych miastach. Przykład Warszawy i Stalowej WoliPodczas nauki języka obcego dochodzi do spotkania dwóch rzeczywistości. Z jednej strony, język docelowy niesie ze sobą swoją kulturę, literaturę, historię. Z drugiej strony, każdy uczeń wnosi swój unikatowy bagaż: kulturę swojego kraju, zwyczaje, tożsamość narodową. Istnieje dużo badań dotyczących pierwszego aspektu, ale temu drugiemu nie poświęca się wiele miejsca w dydaktyce, mimo iż już w latach 60-tych XX w., amerykański uczony, Henry Gardner, opracował model zwany społeczno-edukacyjnym, który pozwala na głębszą analizę znaczenia kontekstu nauczania.
W badaniu, którego wyniki przedstawię w referacie, chciałam wykazać, iż rzeczywiście, wpływ kontekstu społeczno- edukacyjnego jest ważny, szczególnie gdy porówna się środowisko dużych i małych miast. Aby dokładniej zanalizować rolę kontekstu społeczno-edukacyjnego, zdecydowałam pochylić się nad trzema aspektami. Pierwszy z nich to reprezentacja społeczna języka i kultury francuskiej. Kolejny aspekt dotyczy stosunku uczniów odnośnie nauki więcej niż jednego języka obcego. Trzeci aspekt odnosi się do poziomu kompetencji językowych w języku francuskim, w którego ustaleniu pomógł test złożony z czterech części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź pisemna, wypowiedź ustna. Wszystkie badania zostały przeprowadzone w dużym jak i małym mieście (Warszawa/Stalowa Wola), w celu sprawdzenia czy i na ile wpływ różnych kontekstów społeczno- edukacyjnych jest decydujący w nauce języka francuskiego jako drugiego języka obcego. Wyniki badań dają szersze spojrzenie na znaczenie kontekstu nauczania w małym i dużym mieście.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504, 505
sala: 416
moderacja: Michał Piosik
11:30-11:45Natalia Kołaczek (UAM) - Jakaś książka, ten telefon i mój samochód – jak kategoria określoności przedstawiana jest w podręcznikach do języka szwedzkiego dla początkujących?
11:45-12:00Rafał Maćkowiak (UŁ) - Leksyka środowiska graczy wideo. Dlaczego warto ją badać?
12:00-12:15Katarzyna Kopera (UW) - Wpływ kontekstu społeczno-edukacyjnego na naukę języka francuskiego jako drugiego języka obcego w dużych i małych miastach. Przykład Warszawy i Stalowej Woli
12:15-12:30Agnieszk Seweryn (UJ) - Lis, a może Lisica?, czyli kilka słów o przekładzie nazw własnych w "Małym Księciu" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego
12:30-12:45dyskusja