IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Weronika Kolmaga (Łódź)

Wizerunek podmiotu mówiącego w Psalmach Króla Dawida Bohdana Drozdowskiego na tle porównawczym (na przykładzie Psalmu 22)W pracy poddano analizie leksykalne wykładniki składające się na obraz podmiotu mówiącego w Psalmach Króla Dawida autorstwa Bohdana Drozdowskiego. W dziele tym można odnaleźć różnorodne leksemy odnoszące się do psalmisty. Często są to rzeczowniki z przydawkami: "sługa Twój", "człek prawy", "wierny człowiek", "lichota", "król", "Boży lud", a także same przymiotniki ("pokorni i mali", "my tu rozlaźli", "letki czy ciężki") Nietrudno zauważyć, iż obok podmiotu jednostkowego pojawia się podmiot zbiorowy, charakterystyczny dla twórczości psałterzowej. Warto zwrócić uwagę na neologizmy słowotwórcze, które świadczą nie tylko o talencie słowotwórczym i pomysłowości tłumacza, ale także chęci odwzorowania niektórych cech języka tekstu źródłowego (np. "nicość nieczłowiecza"). Podmiot mówiący w parafrazie jest bardzo wyraziście zarysowany, pełen ekspresywności. Zebrany materiał zostanie zaprezentowany na tle słownictwa pochodzącego z innych parafraz literackich (Miłosz, Brandstaetter) tej księgi Starego Testamentu oraz przekładów dosłownych z doby staropolskiej w celu ukazania stosunku tłumacza do tradycji przekładowej. Konfrontacja z wcześniejszymi translacjami pozwoli także uwypuklić nowatorski charakter niektórych rozwiązań językowych Drozdowskiego. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 504
sala: 416
moderacja: Dominika Krysztofowicz
15:20-15:35Paulina Kaźmierczak (UŁ) - Nakarmić kamień Bronki Nowickiej - językowy obraz dzieciństwa
15:35-15:50Anna Pilińska (UW) - Językowy obraz alarmu smogowego w Warszawie zimą 2017 roku
15:50-16:05Weronika Kolmaga (UŁ) - Wizerunek podmiotu mówiącego w Psalmach Króla Dawida Bohdana Drozdowskiego na tle porównawczym (na przykładzie Psalmu 22)
16:05-16:20dyskusja