IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Natalia Kołaczek (Poznań)

Co łączy aktorów z musicalem i złodziei z włamaniem? Określoność i anafory pośrednie w języku szwedzkim w tekstach studentówOkreśloność sprawia uczącym się języka szwedzkiego sporo problemów. Jednym z rodzajów użycia fraz określonych jest tzw. określoność pośrednia (szw. implicit bestämdhet). Użycie formy określonej wynika wówczas z odniesienia do tego, co jest częścią czegoś innego lub co jest uważane za oczywistą cechę czegoś innego. Określone frazy nominalne tego ostatniego rodzaju najczęściej stanowią tak zwane anafory pośrednie (ang. indirect anaphors), dla których w tekście nie da się znaleźć eksplicytnego wyrażenia anaforyzowanego, antecedenta. Anaforom pośrednim można jednak przypisać element odniesienia, pełniący dla nich rolę pewnego rodzaju "kotwicy" (ang. anchor) czy też "spustu" (ang. trigger), "bodźca".
Kategoria anafor pośrednich jest bardzo różnorodna, a niektóre ich typy mogą być dla uczących się języka obcego łatwiejsze niż inne. Podjęcie badań nad tym zagadnieniem jest istotne, gdyż okazuje się, że najczęstszą funkcją określonych fraz nominalnych są właśnie różnego rodzaju "pierwsze użycia". Ponadto w istniejącej literaturze dotyczącej nabywania określoności w języku szwedzkim bada się raczej kwestie poprawnego zbudowania formy niż poprawnego jej wyboru.
W swoich badaniach analizuję teksty pisane przez uczących się. Grupę badawczą stanowi szesnastoosobowa grupa polskojęzycznych studentów filologii szwedzkiej, a w analizie brane są pod uwagę teksty powstałe co roku na przestrzeni czterech lat. Z tekstów ekscerpowane są określone frazy nominalne w postaci fraz z pośrednim użyciem formy określonej, a także z zaimkiem dzierżawczym i dopełniaczem. Analiza materiału dotyczy poprawności wyboru, częstotliwości występowania różnego rodzaju fraz oraz ich charakterystyki, a także relacji pomiędzy "bodźcem" a anaforą pośrednią. Wyniki analizy będą stanowić podstawę do opracowania schematów etapów ich rozwoju w języku uczących się języka szwedzkiego. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 526
sala: 525
moderacja: Krzysztof Juś
9:45-10:00Anna Kurek (UAM) - Generyczność w języku norweskim
10:00-10:15Dorota Masłej (UAM) - Glosa w badaniach historycznojęzykowych
10:15-10:30Natalia Kołaczek (UAM) - Co łączy aktorów z musicalem i złodziei z włamaniem? Określoność i anafory pośrednie w języku szwedzkim w tekstach studentów
10:30-10:45Kamil Trąba (UAM) - Dopłynął albo nie dopłynął; oto jest pytanie - czyli dokonaność czasowników ruchu w języku nowogreckim
10:45-11:05dyskusja