IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Paulina Kaźmierczak (Łódź)

Nakarmić kamień Bronki Nowickiej - językowy obraz dzieciństwaWieloznaczność i obrazowość to dla Bronki Nowickiej sposób na przeniesienie czytelnika do świata dziecięcych wspomnień. Przedmioty codziennego użytku stanowią przyczynek do stwarzania na nowo odległych chwil pozornej beztroski. Autorka maluje świat korzystając z bogactwa języka potocznego, wręcz familiarnego.
Rzeczywistość opisywana z perspektywy dziecka jest kreowana przy pomocy prostych leksemów, z którymi spotyka się ono każdego dnia. Zaskakujący element stanowią obserwacje otaczającego świata, oddane przez dosłowne sformułowania, które często rażą swoją dosadnością. Rodzinne dialogi - komentowane przez najmłodszego przedstawiciela - zwracają uwagę metaforyką, jaka w ustach dziecka podlega hiperbolizacji. Relacje oddają nie tylko rozmowy, ale również określenia odnoszące się do poszczególnych członków familii. Porównania rodzące się w głowie małego człowieka są wyrażane przez wyrazy dźwiękonaśladowcze, a także specyficzną łączliwość leksemów.
Autorka - niczym ojciec w jednym z jej językowych obrazów - zjeżdża windą w głąb języka. Szkic, który stworzyła zamiera, staje się sceną, gdzie fabułę wyznacza dobór i układ leksemów. Tylko ona pozostaje nieuchwytna kryjąc się w korpusie z słów, oddzielona nimi od świata jak skórą, z całych sił pragnie nie wsiąkać w rzeczywistość, więc wybiera się w podróż w poszukiwaniu kolejnych znaczeń. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 504
sala: 416
moderacja: Dominika Krysztofowicz
15:20-15:35Paulina Kaźmierczak (UŁ) - Nakarmić kamień Bronki Nowickiej - językowy obraz dzieciństwa
15:35-15:50Anna Pilińska (UW) - Językowy obraz alarmu smogowego w Warszawie zimą 2017 roku
15:50-16:05Weronika Kolmaga (UŁ) - Wizerunek podmiotu mówiącego w Psalmach Króla Dawida Bohdana Drozdowskiego na tle porównawczym (na przykładzie Psalmu 22)
16:05-16:20dyskusja