IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Tomasz Kasprzak (Poznań)

Świadomość językowa mieszkańców Gagauzji wobec podziałów politycznych Republiki MołdawiiTerytorium Autonomiczne Gagauzja to region autonomiczny w granicach Republiki Mołdawii, położone na południu tego państwa. Zamieszkane jest w przeważającej części przez Gagauzów, którzy posiadają swój język (język gagauski) należący do rodziny języków turkijskich. Chociaż język gagauski jest jednym z języków urzędowych w Mołdawii od 1994 roku, to nie możemy powiedzieć, iż jest powszechnie używany w sferze publicznej i prywatnej Gagauzów. Według badań tylko jedna trzecia Gagauzów posługuje się językiem gagauskim. W zdecydowanej większości dominuje język turecki oraz rosyjski. Pomimo, iż oficjalna strona internetowa rządu Autonomicznej Gagauzji zawiera informacje w czterech języka (tureckim, rosyjskim, mołdawskim i angielskim) można zauważyć, iż są one bardzo skrótowe oraz nie są aktualizowane.
Cele mojego wystąpienia są następujące: po pierwsze, pragnę poruszyć temat językowej tożsamości współczesnych gagauzów (m.in. kształcenie w języku ojczystym, poczucie do przynależności do historii, kultury, tradycji narodu gagauskiego). Pragnę przytoczyć te właśnie ustalenia w kontekście innych danych dotyczących stopnia świadomości językowej mniejszości Gagauzji i spadku znaczenia języka gagauskiego.
Drugim celem mojego referatu jest podjęcie nieobecnej w Polsce dyskusji na temat języków mniejszości etnicznych. Uważam, że etos nauki wymaga ugruntowania wiedzy o charakterze systemowym. Pragnę pokazać jak polityka międzynarodowa wpływa na świadomość językową Gagauzów oraz powiedzieć trochę więcej o ścieraniu się mołdawianizmu, panrumunizmu oraz pansłowianizmu (sowietyzmu).
Zamierzam zastanowić się, z jakich względów postulaty o "jedności Mołdawian" spotykają się z tak silnym oporem społeczeństwa gagauskiego. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 404
moderacja: Łukasz Piątkowski
13:45-14:00Katarzyna Dorota Brzoskowska (UAM) - Złożoność pisma linearnego B - problemy interpretacyjne
14:00-14:15Dominika Sobieraj (UAM) - Języki o kanibalistycznym prymitywizmie - skrócona geneza i charakterystyka pidżynów w oparciu o wybrane przykłady
14:15-14:30Tomasz Kasprzak (UAM) - Świadomość językowa mieszkańców Gagauzji wobec podziałów politycznych Republiki Mołdawii
14:30-14:45Michał Kozicki (UAM) - Senne malarstwo i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o językowym obrazie wybranych neologizmów z dziedziny literatury, sztuki oraz mediów w języku amharskim
14:45-15:05dyskusja