IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Aleksander Kacprzak (Poznań)

Angielskie zapożyczenia w duńskim słownictwie koszykarskim i tenisowymCelem mojej pracy jest analiza zapożyczeń z języka angielskiego w duńskim słownictwie związanym z koszykówką i tenisem. W pierwszej części wystąpienia zarysowuję historię zapożyczeń w języku duńskim oraz nakreślam obecną sytuację języka duńskiego w sferze zapożyczeń. W tej części wystąpienia szczególną uwagę poświęcam fenomenowi domænetab, który polega na powstawaniu dziedzin w języku duńskim, w których słownictwo zaczerpnięte jest wyłącznie, bądź w dużym stopniu, z języka angielskiego. Następnie analizuję powody, dla których w języku duńskim przybywa coraz więcej zapożyczeń z języka angielskiego. Po zarysowaniu generalnego obrazu sytuacji prezentuję i objaśniam metody, których użyłem w moim badaniu oraz ukazuję klasyfikację zapożyczeń, według której grupowane jest słownictwo z dziedziny tenisa i koszykówki. W części poświęconej analizie zapożyczeń z języka angielskiego w duńskim słownictwie tenisowym i koszykarskim, słowa związane z koszykówką i tenisem zostają pogrupowane według klasyfikacji zapożyczeń, którą przewiduje metoda badań. Wyniki wyprowadzam na trzech głównych obszarach: rodzaje zapożyczeń (które występują najczęściej, które najrzadziej), zapożyczenia vs. wyrazy rodzime (stosunek wyrażony w procentach), oraz język duński vs język polski (zaprezentowane i poddane analizie zostają wyniki dla obu języków). Wystąpienie kończy się podsumowaniem wniosków oraz rozważaniami na temat roli zapożyczeń z języka angielskiego w duńskim słownictwie specjalistycznym oraz wpływu języka angielskiego na słownictwo w innych językach. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 416
sala: 504
moderacja: Alicja Kierończyk
13:45-14:00Sonia Ławniczak (UAM) - Przełożyć nieprzekładalne. Kategoria aury Waltera Benjamina na przykładzie powieści Piękno i smutek wojny Petera Englunda
14:00-14:15Nina Anna Trzaska (UAM) - Hari czy Hareios? Analiza wybranych neologizmów w staro- i nowogreckim przekładzie powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"
14:15-14:30Aleksander Kacprzak (UAM) - Angielskie zapożyczenia w duńskim słownictwie koszykarskim i tenisowym
14:30-14:45Jakub Musialik (UŚ) - Cudze w świecie 'swój-obcy'. Zapożyczenia językowe w gwarze przestępczej
14:45-15:05dyskusja