VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie


Referat nie został wygłoszony - uczestniczka wycofała sięMalwina Olga Hopej (Wrocław)

Istota prawdziwego bezpieczeństwa. Sposoby konceptualizacji pojęcia BEZPIECZEŃSTWO przez Polaków z Ukrainy i PolskiBezpieczeństwo, niezależnie od kontekstu w jakim jest używane, stanowi jedną z fundamentalnych wartości. W odniesieniu do ujęcia politologicznego, jego istota nierzadko sprowadzana jest do analizy subiektywnych i obiektywnych aspektów zagrożeń, zaś w przypadku psychologii i teorii potrzeb, oznacza konkretne potrzeby bądź ogólną potrzebę, warunkującą zaspokojenie innych podstawowych potrzeb. Jednak w jaki sposób tę wartość, prawdziwe BEZPIECZEŃSTWO, rozumieją obywatele poszczególnych państw, wśród których znajdują się również przedstawiciele mniejszości narodowych?
Wystąpienie prezentuje konceptualizację pojęcia BEZPIECZEŃSTWO stanowiącą opracowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych we Lwowie i Mościskach (kwiecień, listopad 2015 r.) oraz we Wrocławiu i Legnicy (maj, listopad 2015 r.). Ich celem jest stworzenie swoistej definicji bezpieczeństwa poprzez sprawdzenie, w jaki sposób Polacy funkcjonujący w różnych państwach, a co za tym idzie, w różnych realiach społeczno-politycznych, rozumieją to pojęcie: czy tak samo je wartościują, utożsamiają z sytuacją geopolityczną czy raczej sprowadzają do stanu braku zagrożeń lub komfortu psychicznego, ponadto jak świat zewnętrzny wpływa na sposób kreacji wrogów oraz postrzegania tej jednej z najistotniejszych dla człowieka kwestii.
Tekst składa się z dwóch części: w pierwszej zostanie przedstawiony opis metody zastosowanej w badaniu wartości przez zespół lubelskich lingwistów, pracujących pod kierownictwem prof. Jerzego Bartmińskiego, którą posłużyłam się przy opracowaniu części drugiej, zestawiającej odpowiedzi respondentów.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504
sala: 416
moderacja: Tomasz Mowlik
13:30-13:45Ewa Kaczmarz (UWr) - Dialog facebookowy jako gatunek
13:45-14:00Anna Maria Podyma (UW) - Wpływ socjolektu środowisk młodzieżowych polskiej prawicy wolnościowej na język Internetu
14:00-14:15Olga Ziółkowska (UAM) - Wyznaczniki spójności tekstowej w "Rozmyślaniach dominikańskich"
14:15-14:30Malwina Olga Hopej (UWr) - Istota prawdziwego bezpieczeństwa. Sposoby konceptualizacji pojęcia BEZPIECZEŃSTWO przez Polaków z Ukrainy i Polski
14:30-14:45dyskusja