VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Monika Hohensee (Poznań)

"Aziendalese" – Włoski język korporacjiJęzyk włoski używany w międzynarodowych korporacjach z całą pewnością może okazać się nie lada wyzwaniem dla ich pracowników (na przykład dla coraz większej rzeszy Polaków obsługujących klientów włoskojęzycznych w firmach outsourcingowych), dla tłumaczy, a tym bardziej dla osób, które dopiero próbują go opanować.
Opierając się na teoretycznych rozważaniach socjolingwistyki włoskiej oraz metodologii językoznawstwa korpusowego, analizie zostały poddane teksty (e-maile, czasopisma branżowe, publikacje firmowe), które pozwoliły na wyodrębnienie najbardziej specyficznych przykładów słów, wyrażeń i konstrukcji.
Użytkownicy włoskiego języka korporacji wpływają na jego rozwój (czyli jest to język kreowany odśrodkowo), a ponieważ nadrzędną wartością i zasadą działalności dużych, międzynarodowych firm jest oszczędność czasu i produktywność, stąd tendencja do powtarzania czy wręcz nadużywania niektórych zwrotów bądź wyrażeń frazeologicznych. Inną cechą charakterystyczną tego socjolektu jest tworzenie różnego rodzaju neologizmów czy neosemantyzmów, zapożyczeń i kalek językowych z języka angielskiego, co z kolei ma związek także z upowszechnieniem zjawiska zwanego Globish, Wszystkie te cechy, wraz z dążeniem do podkreślenia odrębności grupy poprzez język, wpływają na negatywny odbiór włoskiego języka korporacji wśród użytkowników języka ogólnego, co skłania językoznawców do określenia go mianem żargonu.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 505
moderacja: Marek Dolatowski
9:45-10:00Magdalena Jaszczyk (UAM) - Mowa nienawiści – przegląd definicji
10:00-10:15Karolina Nitka-Kończyńska (UAM) - Wizerunek kobiety i mężczyzny w przysłowiach włoskich i angielskich
10:15-10:30Hanna Poreda (UAM) - Dwujęzyczność i interferencje leksykalne w Tyrolu Południowym
10:30-10:45Monika Hohensee (UAM) - "Aziendalese" – Włoski język korporacji
10:45-11:00dyskusja