IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Aleksandra Gryc-Trelińska (Rzeszów)

Terminologia prawnicza pochodząca z łaciny - ujęcie kontrastywne polsko-angielskieDo XVIII wieku łacina była powszechnie używana jako język nauki i komunikacji międzynarodowej. Liturgię w kościele katolickim sprawowano w tym język aż do XX wieku, czyli do Soboru Watykańskiego II. Współcześnie nadal łacinę stosuje się w wielu dziedzinach nauki. Terminologia naukowa czy techniczna w wielu językach europejskich w większości nawiązuje do tegoż języka. W nauce, prawie, literaturze łacina ma swoje odległe tradycje, które są kontynuowane współcześnie. W moim referacie pragnę przedstawić zależność zawodowej odmiany polskiego języka prawniczego od łaciny pod względem etymologicznym oraz semantycznym. Jednocześnie zamierzam dowieść, iż to słownictwo w języku angielskim jest w całości lub części podobne w tych samych aspektach do łaciny, jak również do odpowiednich zwrotów prawniczych w języku polskim.
Na wybranych przykładach zamierzam udowodnić tezę, że obie odmiany języka prawniczego są podobne i składają się z terminów (elementów leksykalnych) w większości pochodzenia łacińskiego. Poprzez etymologię i semantykę wybranych wyrazów z zakresu prawa chciałabym zasugerować stwierdzenie, że znajomość łaciny dla językoznawcy jest pomocna zarówno w rozumieniu języka ojczystego, jak i obcego w obszarze języka prawniczego, ułatwia ona tłumaczenie tekstów specjalistycznych. Moje rozważania na temat łaciny jako języka pierwotnego, na którym został oparty między innymi język prawniczy, chciałabym zacząć od krótkiego rysu historycznego. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 525, 526
sala: 504
moderacja: Kamil Długosz
11:35-11:50Gryc-Trelińska Aleksandra (UR) - Terminologia prawnicza pochodząca z łaciny - ujęcie kontrastywne polsko-angielskie
11:50-12:05Anna Marko (UAM) - Językowy obraz dzieciństwa w polskiej i niemieckiej piosence dziecięcej
12:05-12:20Emil Słowicki (USZ) - Nauczanie języka obcego w okresie wczesnego rozwoju intelektualnego dziecka
12:20-12:35Maciej Waraczewski (UAM) - Kształtowanie motywacji młodzieży na lekcjach języka rosyjskiego
12:35-12:55dyskusja