VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Marta Durczak (Poznań)

Czy osoby z Zespołem Turnera różnią się w rozumieniu i produkcji metafor orientacyjnych? – podsumowanie badańPytaniem, na które postaram się odpowiedzieć w ramach mojego wystąpienia jest: Czy istnieją różnice w produkcji i rozumieniu metafor orientacyjnych w Zespole Turnera? Zespół Turnera (dalej: Z.T.) to zaburzenie genetyczne, które diagnozowane jest u jednej na dwa tysiące pięćset żywo urodzonych dziewczynek. Polega ono na braku całości lub części jednego z dwóch chromosomów płciowych X. Tym, co sprawia, że Z.T. jest interesujący w kontekście rozumienia metafor orientacyjnych, to profil kognitywny osób z tym zaburzeniem. Można zaobserwować różnicę pomiędzy ich zdolnościami wzrokowo-przestrzennymi (w których wykonaniu wypadają poniżej normy), a werbalnymi (gdzie uzyskują wyniki powyżej normy). W przeprowadzonym badaniu oba elementy zostały połączone. Zadaniem osób badanych była produkcja i rozumienie metafor orientacyjnych. Hipoteza badawcza zakładała, że ze względu na wcześniej wspomniane deficyty wzrokowo-przestrzenne osoby badane obciążone Z.T. będą w zadaniach testowych wypadały gorzej, niż grupa kontrolna. Wyniki jednak okazały się zaskakujące. Badania nie wykazały istotnej statycznie różnicy pomiędzy grupą kontrolną a eksperymentalną. Stanowi to punkt wyjścia do dalszej dyskusji na temat rozumienia metafor orientacyjnych i potrzebnych do tego zdolności oraz mechanizmów kompensacyjnych, które mogą leżeć u podstawy takich wyników.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416
sala: 504
moderacja: Michał Piosik
13:30-13:45Zuznna Wośko (KUL) - Typy strukturalne nazwisk pochodzących od dwuczłonowych przezwisk
13:45-14:00Piotr Nowak (UW) - Język prawa – zamknięty i spójny czy przyjazny użytkownikom?
14:00-14:15Marta Durczak (UAM) - Czy osoby z Zespołem Turnera różnią się w rozumieniu i produkcji metafor orientacyjnych? – podsumowanie badań
14:15-14:30Joanna Suszyńska (UAM) - Średniowieczne teksty prawne – analiza warstwy wizualnej manuskryptów
14:30-14:45dyskusja