IX edycja - abstrakty




Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie


Referat nie został wygłoszony - uczestniczka wycofała się przed konferencją



Anna Drożdżyńska (Poznań)

Błędy semantyczne w języku potocznym oraz ich wpływ na odbiór języka prawa. Ujęcie kontrastywne polsko-niemieckie



Celem wystąpienia jest wskazanie na potrzebę poprawy świadomości i kultury języka, w tym przypadku polskiego języka prawnego, poprzez zaostrzenie znaczeń języka potocznego, które wpłyną na jasność i komunikatywność przekazu. Problematyka ta zostanie przedstawiona w ujęciu kontrastywnym do rozumienia niemieckiego języka prawnego przez współczesnych Niemców.
Na treść wystąpienia składają się trzy części. W pierwszej, teoretycznej zaakcentowane zostaną różnice między językiem prawnym, prawniczym, a potocznym oraz omówiona zostanie klasyfikacja błędów logiczno-językowych. W drugiej części, poddane analizie semantycznej pod kątem tożsamości znaczeń z językiem prawnym zostaną m.in. takie pojęcia jak - firma, niepełnoletni, opóźnienie a zwłoka. Trzecią część stanowić będzie odpowiedź na pytanie: czy problem dyfuzji semantycznej występuje również w niemieckim języku potocznym i czy rzutuje on na rozumienie niemieckiego prawa cywilnego przez rodzimych użytkowników języka?
Materiał badawczy tego wystąpienia stanowić będzie polski Kodeks cywilny oraz niemiecki Bürgerliches Gesetzbuch.