VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Marcin Demianiuk (Warszawa)

Język migowy jako czynnik ewolucyjny niektórych sztuk pięknychNiniejszy referat ma na celu ukazanie najważniejszych zagadnień łączących kulturę Głuchych, opierającą się na Polskim Języku Migowym, ze sztukami pięknymi. W pracy zostanie przybliżona charakterystyka Polskiego Języka Migowego oraz charakterystyka kultury Głuchych, zawierająca w sobie takie elementy jak poezja migowa, nurt "deaf art" w malarstwie oraz tzw. tłumaczenie cieniowe w teatrze. Referat przedstawi również problem, jakim jest opisanie poezji migowej nie tyle z perspektywy lingwistycznej, ale teoretycznoliterackiej.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 412
moderacja: Łukasz Piątkowski
15:00-15:15Dominika Krysztofowicz (UAM) - Tłumaczenie nazw profesjonalnych zastępców procesowych w Polsce i Niemczech
15:15-15:30Juliusz Sawarzyński (UAM) - Tłumacz jako prawodawca? – problematyka przekładu aktów prawnych UE
15:30-15:45Marcin Demianiuk (UW) - Język migowy jako czynnik ewolucyjny niektórych sztuk pięknych
15:45-16:00Małgorzata Talipska (UW) - Perspektywa wykorzystania lingwistycznych badań korpusowych polskiego języka migowego w badaniach społecznych
16:00-16:15dyskusja