VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Klaudia Chalczyńska (Łódź)

Imiesłowy przysłówkowe w prasie polskiej, bułgarskiej i słoweńskiejW swoim referacie chciałabym zaprezentować badania dotyczące trzech języków słowiańskich: polskiego, bułgarskiego i słoweńskiego. Wspomniane języki należą do dwóch grup językowych: zachodniosłowiańskiej (polski) oraz południowosłowiańskiej (bułgarski i słoweński). Języki polski i słoweński reprezentują języki syntetyczne, zaś j. bułgarski jest jednym z dwóch najbardziej analitycznych języków słowiańskich.
Kategoria imiesłowów przysłówkowych współczesnych jest obecna we wszystkich trzech badanych językach. Warto jednak pochylić się nad ich wykorzystaniem w praktyce. Fakt, że norma dopuszcza ich użycie w wypowiedziach nie oznacza, że uzus nie traktuje ich inaczej w każdym z tych języków.
Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy użycie imiesłowów przysłówkowych współczesnych zależy od przynależności do którejś z grup języków słowiańskich, czy może reprezentowany typ determinuje tę cechę.
Warto również porównać użycie imiesłowów wewnątrz badanych języków ze względu na przynależność światopoglądową badanych mediów (liberalną lub konserwatywną).Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416, 504
sala: 505
moderacja: Damian Wątrobiński
11:30-11:45Klaudia Chalczyńska (UŁ) - Imiesłowy przysłówkowe w prasie polskiej, bułgarskiej i słoweńskiej
11:45-12:00Karolina Borowiec (UAM) - O języku "najstarszego polskiego erotyku żakowskiego"
12:00-12:15Karolina Burnagiel, Magdalena Mozgawa (UAM) - Generalnie to totalnie tak: śledzenie wzrostu popularności słów generalnie oraz totalnie w Narodowym Korpusie Języka Polskiego oraz korpusie Twittera
12:15-12:30Barbara Szacoń-Wójcik (UAM) - Pochodzenie, rozwój i standaryzacja języka tajskiego
12:30-12:45dyskusja