VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie


Referat nie został wygłoszony - uczestniczki wycofały sięKarolina Burnagiel, Magdalena Mozgawa (Poznań)

Generalnie to totalnie tak: śledzenie wzrostu popularności słów generalnie oraz totalnie w Narodowym Korpusie Języka Polskiego oraz korpusie TwitteraJęzyk angielski ma status współczesnego lingua franca (McArthur 1992) i również wywiera znaczny wpływ na polski leksykon w formie zapożyczeń wielorakiego rodzaju (Mańczak-Wohlfeld 1992; Mańczak-Wohlfeld 1995). Słowa takie podlegają modom, mogą wejść na stałe do słownika, mogą też po pewnym okresie wypaść z użycia; natomiast nadużywanie zapożyczeń bywa piętnowane przez autorytety językoznawcze.
Do takich słów można prawdopodobnie zaliczyć wyrazy będące przedmiotem tego badania. Zgodnie z danymi uzyskanymi ze zdigitalizowanego "Narodowego Korpusu Języka Polskiego" (NKJP), popularność słów generalnie oraz totalnie - określanych przez czołowych polskich językoznawców, np. prof. Bralczyka czy prof. Miodka za nadużywane - wzrosła znacząco w okresie od wprowadzenia dostępu do Internetu w Polsce. Celem referatu jest analiza użycia ww. słów przez użytkowników języka polskiego. Za punkt wyjścia przyjęto pogląd, że to właśnie popularyzacja Internetu przyczyniła się do wzrostu użycia generalnie i totalnie również w kontekstach, w których wcześniej się nie pojawiały. Posługując się językiem R oraz dedykowanymi pakietami, wyekstrahowano z Twittera korpus 1000 wpisów zawierających zarówno generalnie, jak i totalnie. W połączeniu z przykładami uzyskanymi z NKJP pozwoliło to utworzyć obszerny korpus, który posłużył do analizy językoznawczej.
Powstały w wyniku analizy referat składa się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona jest przedstawieniu metodologii oraz zwięzłym przybliżeniu problemu zapożyczeń z angielskiego; w drugiej części przedstawione zostaną wyniki analizy kwantytatywnej i kwalitatywnej materiału źródłowego. Wyniki sugerują, że popularyzacja słowa generalnie przyczyniła się do utrwalenia się co najmniej jednej konstrukcji z tym słowem, która wcześniej nie występowała w powszechnym użyciu.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416, 504
sala: 505
moderacja: Damian Wątrobiński
11:30-11:45Klaudia Chalczyńska (UŁ) - Imiesłowy przysłówkowe w prasie polskiej, bułgarskiej i słoweńskiej
11:45-12:00Karolina Borowiec (UAM) - O języku "najstarszego polskiego erotyku żakowskiego"
12:00-12:15Karolina Burnagiel, Magdalena Mozgawa (UAM) - Generalnie to totalnie tak: śledzenie wzrostu popularności słów generalnie oraz totalnie w Narodowym Korpusie Języka Polskiego oraz korpusie Twittera
12:15-12:30Barbara Szacoń-Wójcik (UAM) - Pochodzenie, rozwój i standaryzacja języka tajskiego
12:30-12:45dyskusja