IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Katarzyna Dorota Brzoskowska (Poznań)

Złożoność pisma linearnego B - problemy interpretacyjnePrzygotowane przeze mnie wystąpienie dotyczy wielowymiarowości mykeńskiego pisma linearnego B, które niekiedy wpływa na stworzenie barier interpretacyjnych.
Jednym z dylematów współczesnych badaczy jest polisemia znaków, gdzie znak sylabiczny może również pełnić funkcję ideogramu, np. znak "ni" --> FIGI (ideogram). Kolejną komplikacją, według T. G. Palaima opisanej w publikacji Scribes, scribal hands and paleography (2011), stanowią abrewiacje wprowadzane przez achajskich skrybów. Jako, że ich zapisy związane były głównie z prowadzeniem ewidencji gospodarczej, niektóre formuły stawały się regularne. W ten sposób zamiast powielać te same frazy, wprowadzano skrótowce, np. znak "o" w miejsce wyrazu o - na - to (prawo do ziemi). Innym punktem spornym, dostrzeżonym przez J. Bennet i Paul Halstead (2014), jest brak form czasownikowych na niektórych tabliczkach, przez co treść staje się trudna do zinterpretowania, np. pylijskie tabliczki An 35 i Un 443, w których jest mowa o cenie za tu - ru - pte - ri - ja (ałun potasowy). Przez swoją formę budzą wątpliwość czy transakcja handlowa miała już miejsce czy dopiero ma się odbyć (tzw. tabliczki okazjonalne).
Pewną wskazówką przy analizie tekstów tabliczek jest syntaksa i kontekst, których rolę podkreśla T. G. Palaima w swojej publikacji Syntax and Context as Tools for Interpreting Mycenaean Texts and Scribal Processes: Un 718, Ta 709 and K (1) 740 (2004). Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 404
moderacja: Łukasz Piątkowski
13:45-14:00Katarzyna Dorota Brzoskowska (UAM) - Złożoność pisma linearnego B - problemy interpretacyjne
14:00-14:15Dominika Sobieraj (UAM) - Języki o kanibalistycznym prymitywizmie - skrócona geneza i charakterystyka pidżynów w oparciu o wybrane przykłady
14:15-14:30Tomasz Kasprzak (UAM) - Świadomość językowa mieszkańców Gagauzji wobec podziałów politycznych Republiki Mołdawii
14:30-14:45Michał Kozicki (UAM) - Senne malarstwo i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o językowym obrazie wybranych neologizmów z dziedziny literatury, sztuki oraz mediów w języku amharskim
14:45-15:05dyskusja