VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Anna Berezowska (Poznań)

Polski język - trudny język? Reprezentacja języka polskiego w niemieckich telewizyjnych produkcjach filmowychLiczba filmów tematyzujących polsko-niemieckie kontakty znacząco wzrosła w ostatnich latach. Powstaje coraz więcej koprodukcji polsko-niemieckich, a polscy aktorzy dostają role w niemieckich filmach, np. Agata Buzek czy Alicja Bachleda-Curuś. Nie zawsze jednak Polacy grani są przez polskich aktorów, co daje się często zaobserwować w niemieckich telewizyjnych produkcjach filmowych, gdzie to niemieccy aktorzy wcielają się w polskie postaci i mówią w języku polskim. Filmy te skierowane są do konkretnej, głównie niemieckojęzycznej publiczności, w przeciwieństwie do produkcji filmowych, skierowanych do szerszego, często międzynarodowego grona. Jaki wpływ ma ten fakt na reprezentację języka polskiego? Czy język polski jest obecny w filmach telewizyjnych, czy też został on zastąpiony? Przykładowe filmy to np. Sommer in Masuren (D/PL 2015, ZDF), Heimat ist kein Ort (D 2015, ARD), Zurück ins Leben (D 2013, ARD). W 2015 roku powstały także nowe odcinki popularnego serialu telewizyjnego Polizeiruf 110, w którym to policjanci z Polski i Niemiec wspólnie pracują w rejonie przygranicznym niedaleko Frankfurtu nad Odrą. Język polski oraz osoby mówiące w tym języku są obecne w niemieckich telewizyjnych produkcjach filmowych. Reprezentacja ta ma ciągle niezbadany, ogromny potencjał lingwistyczny. Obejmuje on aspekty gramatycznego, leksykalnego oraz akustycznego obrazu języka polskiego, czy też osób posługujących się tymi językami, a także rolę języka mówionego oraz pisanego. W jaki sposób przedstawiany jest język polski w filmach? Jakie posiada cechy i przez kogo jest używany?
Referat ma na celu przedstawienie środków językowych, za pomocą których przedstawiany jest język polski w najnowszych telewizyjnych produkcjach filmowych w Niemczech.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 505
sala: 504
moderacja: Anna Nowakowska
9:45-10:00Katarzyna Dulat (UAM) - Zu syntaktischen Konstruktionen deutscher Herkunft im Stadtdialekt von Posen am Beispiel von "Blubry..." – einer dialektal gefärbten Radiosendung
10:00-10:15Anna Berezowska (UAM) - Polski język - trudny język? Reprezentacja języka polskiego w niemieckich telewizyjnych produkcjach filmowych
10:15-10:30Joanna Trzaskowska (Viadrina) - Błędy interferencyjne Niemców uczących się języka polskiego na przykładzie czatu serwisu Facebook
10:30-10:45Natalia Kryst (UAM) - Testy w psychologii – język i tłumaczenie
10:45-11:00dyskusja