VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Tomasz Bełdowski (Poznań)

Językowa kreacja świata i bohatera w powieściach kryminalnychWystąpienie traktować będzie o wpływie doboru środków językowych na wizerunek bohatera przedstawionego w powieści kryminalnej, a także środowiska, w którym rozgrywa się akcja powieści.
Ponieważ rozważania moje oparte będą na klasyce kryminału autorów najróżniejszego pochodzenia: polskiego, brytyjskiego, amerykańskiego, greckiego, rosyjskiego, włoskiego, belgijskiego, szwedzkiego, norweskiego czy islandzkiego, sporo uwagi poświęcę językowemu przedstawieniu realiów poszczególnych narodów. Zastanowię się także, na ile obraz ten koresponduje z utrwalonymi w społeczeństwie polskim stereotypami na temat danych narodowości.
Zwrócę uwagę na rolę środków retorycznych używanych przez główne postacie powieści (między innymi Sherlock Holmes, Hercules Poirot, Kurt Wallander, Eberhard Mock, Anastazja Kamieńska, Philip Marlowe, czy Erika Falck) w kreacji ich wizerunku w świadomości czytelnika.
Na zakończenie posłużę się przykładami i własnymi doświadczeniami z tej dziedziny jako początkujący tłumacz (z języka nowogreckiego na polski) i podkreślę szczególną rolę tłumacza w wiernym przekazie językowego obrazu świata. Przedstawię tutaj szereg dylematów, z którymi musi mierzyć się tłumacz, który to częstokroć musi wybierać pomiędzy wiernością oddania realiów językowych i kulturowych zawartych w oryginale a zwięzłością i zrozumiałością przekładu z myślą o docelowym odbiorcy literatury kryminalnej na rynku polskim.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504, 505
sala: 412
moderacja: Katarzyna Dulat
11:30-11:45Nina Anna Trzaska (UAM) - Kreatywność tłumacza. O translacji neologizmów w powieści fantastycznej na podstawie polskiego i greckiego przekładu Harry'ego Pottera
11:45-12:00Tomasz Bełdowski (UAM) - Językowa kreacja świata i bohatera w powieściach kryminalnych
12:00-12:15Kamil Trąba (UAM) - Aktionsarten w języku nowogreckim – mit czy rzeczywistość?
12:15-12:30Michał Kozicki (UAM) - Bogactwo językowe i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o sposobach metaforycznego ujmowania pojęć językoznawczych w języku amharskim oraz ich językowym obrazie
12:30-12:45dyskusja